Vul een mailadres in! Vul een geldig mailadres in!

Disclaimer van Sexlijn Live

De website SexlijnLive.nl voldoet aan alle Europese wet- en regelgeving. Dit wordt ten strengste nageleefd en wordt op geen enkele manier geschonden. Mocht u deze website met erotische inhoud aanstootgevend vinden dan verzoeken wij u vriendelijk deze website direct te verlaten.

Disclaimer

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren -en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Sexlijn Live (Sexciting: www.sexciting.nl), en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te, vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren, bewerken.

Onderdeel van Sexciting

De website Sexlijn Live (www.sexlijnlive.nl) is een onderdeel van Sexciting (www.sexciting.nl), Sex en Exciting op het internet.

De website Sexciting en onderliggende websites, zoals Sexlijn Live, bevat allerlei sex, porno en erotiek. Deze websites zijn niet geschikt voor minderjarigen ofwel personen onder de 18 jaar.